EN SK

Detská joga v Gym

+421 313 262 000

Joga pomáha deťom rozvíjať pohybové zručnosti, fantáziu a hravosť. Aktívne deti skľudní, naučí ich koncentrovať sa.

Detská joga bude zameraná na jednotlivé vekové kategórie. Naučí vaše dieťa zvládať svoje telo aj myseľ a zábavnou formou si osvojiť pravidlá zdravej životosprávy a správneho dýchania.

Predškolský vek (3 až 6 rokov): hravá joga, imitácia zvieratiek, predmetov a vecí z nášho každodenného života, práca s fantáziou detí, ich kreativitou, deti sa učia správnym motorickým návykom, uvedomujú si uvoľnenie a napätie, učia sa správne dýchať, pracovať s rovnováhou.

Mladší školský vek (6 až 11 rokov): cvičením si deti zlepšujú svoju obratnosť, vytrvalosť a silu, často cvičia vo dvojiciach, veľký význam má motivácia (vnútorná aj vonkajšia).

Starší školský vek (12 až 15 rokov): pracuje sa najmä na správnom držaní tela, väčší dôraz sa kladie na správne prevedenie pozícií, relaxačné cvičenia a nácvik plného jogového dychu.

Od 1. februára každý pondelok, stredu a piatok: 17:00 – 18:00

Cena kurzu / 1 mesiac: 120€

Cena kurzu / 3 mesiace: 304€