EN SK

NADÁCIA X-BIONIC®SPHERE

+421 313 262 000

Adresa

Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, Slovenská republika
IČO: 50317997
Dátum vzniku: 5. máj 2016

Bankové spojenie:
20558044/6500
Poštová banka, a.s.
IBAN: SK38 6500 0000 0000 2055 8044
BIC : POBNSKBA

 

Verejnoprospešný účel NADÁCIE X-BIONIC®SPHERE

Podpora a rozvoj vedy, vzdelávania a telovýchovy
Podpora, ochrana a rozvoj kultúrnych hodnôt
Ochrana zdravia
Ochrana práv detí a mládeže
Sociálna pomoc
Zachovanie kultúrneho dedičstva
Ochrana a tvorba životného prostredia
Zachovanie prírodných hodnôt
Plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc.

 

NADÁCIA X-BIONIC®SPHERE v záujme naplnenia verejnoprospešného účelu podporuje 

Vzdelávacie aktivity a projekty, ktoré robia štúdium atraktívnejším, dostupnejším a ktoré prinášajú praktické využitie nadobudnutých vedomostí,
Športové aktivity a projekty, ktoré umožňujú predovšetkým deťom a mládeži rozvíjať svoj talent a vzťah k športu,
Aktivity a projekty v oblasti zdravotníctva s cieľom skvalitniť prevenciu a ochranu zdravia a/alebo s cieľom pomôcť vytvoriť vyhovujúce podmienky v zdravotníckych zariadeniach pre liečbu pacientov,
Aktivity a projekty, ktoré napomáhajú deťom, mládeži a iným osobám, ktoré sa ocitli v sociálnej, či inej núdzi.
Aktivity a projekty zamerané na zachovanie kultúrneho dedičstva, prírodných hodnôt a ochrany životného prostredia.

 


Horeuvedené účely, NADÁCIA X-BIONIC®SPHERE napĺňa

  1. Poskytnutím grantov, darov a štipendií organizáciám a jednotlivcom, ktorí spĺňajú podmienky uvedené nadačnej listine a ktoré boli vyhlásené nadáciou,

  2. Realizáciou vlastných verejnoprospešných aktivít a projektov,

  3. Spoluprácou s inými organizáciami a jednotlivcami v záujme dosiahnutia verejnoprospešného účelu nadácie.