COOKIES
Táto webová stránka využíva cookies na zlepšenie prehliadania webu a poskytovanie ďalších funkcií. Viac informácií.   ROZUMIEM
Gym

Vážení návštevníci. Dňa 19.6.2019 bude tréning body pump zrušený.

Gym

Radi by sme vás upozornili, že 17. júna bude tréning Body Pump zrušený.

skrolovať nižšie

Záleží nám na podpore športu a osobného rozvoja detí a mládeže. V roku 2016 sme preto založili neziskovú organizáciu NADÁCIA X-BIONIC® SPHERE, ktorá poskytuje granty, dary a štipendiá a organizuje verejnoprospešné aktivity a projekty. Prostredníctvom nadácie tak šírime a podporujeme nielen nadšenie pre šport, ale aj kultúru dobrovoľníctva.

Máme jasnú víziu, chceme inšpirovať všetky generácie ku športovaniu a podporovať osobný rozvoj. Zameriavame sa najmä na deti a mládež a rozvíjame kultúru dobrovoľníctva.

Oľga Pažitná správkyňa NADÁCIA X-BIONIC® SPHERE

Vízia, misia a hodnoty NADÁCIE X-BIONIC® SPHERE

Vízia

Inšpirovať všetky generácie k športovaniu a dosahovaniu osobných vítazstiev.

Misia

Vytvorenie podmienok pre športovanie a motivácia k osobnému rozvoju pre deti a mládež.

Hodnoty

 • Jedinečnosť. Jedinečnosť každého z nás.
 • Radosť. Radosť zo športu a nových príležitostí.
 • Rešpekt. Rešpekt k jedinečnosti ľudskej bytosti bez výnimky.
 • Vytrvalosť. Vytrvalo ísť za svojim cieľom aj napriek prekážkam.
 • Férovosť. Dodržiavanie pravidiel a spravodlivé posudzovanie.

Štatutárne a kontrolné orgány

Mario Hoffmann
predseda správnej rady

Oľga Pažitná
správkyňa

Boris Krehel
revízor

Členovia správnej rady

Pavel Blaho
člen správnej rady

Roman Fečík
člen správnej rady

Martina Valo Moravcová
členka správnej rady

Štefan Czucz
člen správnej rady

Juraj Bača
člen správnej rady

Igor Barát
člen správnej rady

Aktivity nadácie

 • podpora a rozvoj vedy, vzdelávania a telovýchovy
 • podpora, ochrana a rozvoj kultúrnych hodnôt
 • ochrana zdravia
 • ochrana práv detí a mládeže
 • sociálna pomoc
 • zachovanie kultúrneho dedičstva
 • ochrana a tvorba životného prostredia
 • zachovanie prírodných hodnôt
 • plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc

Nadačné projekty 2017

Dobrovoľníctvo

Zabezpečenie a koordinácia viac ako 300 dobrovoľníkov, ktorí sa aktívne zapojili do organizácie triatlonu pod značkou Challenge Family a iných športových a detských aktivít. Dobrovoľnícku činnosť vykonávajú ľudia zo širokého okolia a rôznych vekových kategórií. Budujeme tradíciu dobrovoľníctva v okolí Šamorína.

Plavecký kemp Martiny Moravcovej

V lete 2017 sa konal v poradí 8. ročník Plaveckého kempu Martiny Moravcovej, ktorý umožnil mladým plavcom pod vedením majsterky sveta zdokonaliť svoj plavecký talent. Počas troch týždňových turnusov sa plaveckého kempu zúčastnilo až 142 detí vo veku od 10 do 15 rokov. Prostredníctvom NADÁCIE X-BIONIC® SPHERE sa deti zo sociálne slabších pomerov mohli uchádzať o tzv. divokú kartu.

Úsmev ako dar

14. 6. 2017 sa uskutočnili už 27. Celoslovenské športové hry detí z detských domovov – Športové majstrovstvá s Nestlé 2017 v x-bionic® sphere. Sútažilo sa v niekoľkých disciplínach – futbal, volejbal, stolný tenis a atletika. Deti boli rozdelené do 4 kategórií podľa veku. Hlavným cieľom projektu je motivovať deti zo znevýhodnených sociálnych podmienok k aktivitám podnecujúcim húževnatosť, odhodlanie a vytrvalosť, ktoré často, a to nie len v prípade detí z detských domovov, chýbajú.

Pravidelné zbierky na charitu

Zbierka oblečenia, hygienických a športových potrieb s cieľom podporiť sociálne znevýhodnených obyvateľov a ľudí bez domova. Do projektu sa zapojili aj zamestnanci x-bionic® sphere.

Športová rodina pre všetkých

Projekt dáva nové možnosti talentovaným deťom z detských domovov a zo sociálne slabých rodín, ktoré rady športujú a venujú sa rýchlostnej kanoistike, avšak nepriaznivá finančná situácia alebo zlé sociálne pomery im nedovoľujú ich nadšenie a talent rozvíjať. Dlhodobo v Športovej rodine pre všetkých trénuje vyše 50 detí, ktoré sú rozdelené do 3 športových klubov v Trenčíne, Piešťanoch a Komárne. Záštitu nad týmto úspešným projektom má olympijský medailista v kanoistike Juraj Bača. Rok 2017 síce nepriniesol taký výrazný športový úspech ako v minulom roku v podobe titulu z Majstrovstiev Európy juniorov v rýchlostnej kanoistike pre kajakára Milana Fraňu, ale deti si aj tak priniesli množstvo medailí z Majstrovstiev Slovenska. Na tohtoročnom domácom vrchole sezóny mladé športové talenty získali až 26 medailí, z toho 5 majstrovských titulov.

Kontakt

NADÁCIA X-BIONIC® SPHERE
Dubová 33/A
931 Šamorín
Slovensko


nadacia@x-bionicsphere.com


Bankové spojenie

IBAN: SK38 6500 0000 0000 2055 8044
BIC: POBNSKBA


Identifikačné údaje

IČO: 50 317 997
DIČ: 212 032 3414
Zapísaná v: Registri nadácií vedenom MV SR, pod číslom 203/Na-2002/1140
Dátum vzniku: 5. máj 2016
Zakladateľ nadácie: X-BIONIC® SPHERE a.s., so sídlom Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, Slovensko