COOKIES
Táto webová stránka využíva cookies na zlepšenie prehliadania webu a poskytovanie ďalších funkcií. Viac informácií.   ROZUMIEM
skrolujte nižšie

The most exclusive equestrian event X-BIONIC® INDOOR MASTER

The end of the successful equestrian season at x-bionic® equestor sphere was dedicated to X-BIONIC® INDOOR MASTER. In one of the largest indoor riding halls in Europe, we welcomed close to 130 international athletes for a combination of CSI2* and CSI4* competitions.

The event culminated in the EUR 92,100 CSI4* Grand Prix on Sunday and was won by Polish athlete Jarosław Skrzyczynski. The first round went perfectly for seven competitors. The winner jumped parkour in 38.23 seconds. Second place was held by Dominique Hendrickx of Belgium with his horse Kannabis van de Bucxtale. Third place went to Katharina Offel with her horse JK Horsetrucksom Leasure Z, with a time  of 48.45 seconds, which unfortunately wasn’t enough to win.

Spectators admired the excellent abilities of both athletes and horses. Martin Fuchs, the currently 10th in the world ranking, represented Switzerland together with his colleague from the Tryon World Equestrian Games, Janika Sprunger. x-bionic® sphere has everything we need. The area is huge, the surface for horses is excellent and the indoor riding hall is beautiful. Everything is taken care of,“ said Martin Fuchs. Other top names included World Equestrian Games participant William Whitaker from the UK and Olympic gold medallist and world champion Jeroen Dubbeldam of the Netherlands. Slovakia as the host country was represented by Andrej Hollý,Marián Štangel, Michal Žák, Sára Štangelová and Bronislav Chudyba, who was the only Slovak representative in the CSI4* Grand Prix with his horse Lester IX, which finished eleventh.The horse jumped excellently; however, we weren’t lucky. When you make a mistake at the last obstacle, it doesn’t feel good. But the race was excellently organized, the x-bionic® sphere is a great place for riders and horses. I’m always very happy to race here,said Chudyba.

CSI2* category was open to 60 athletes invited by the organisers. They jumped over 1.15 m and 1.45 m hurdles and the total subsidy was EUR 41,200. Grand Prix points were added to the FEI Longines ranking. The CSI4* division was open to 70 athletes with a total subsidy of EUR 92,100 in Grand Prix.

skrolujte nižšie

Najexkluzívnejšie jazdecké podujatie X-BIONIC® INDOOR MASTER

Záver úspešnej jazdeckej sezóny v x-bionic® equestor sphere patril podujatiu X-BIONIC® INDOOR MASTER. V jednej z najväčších vnútorných jazdeckých hál v Európe sme privítali 130 medzinárodných jazdcov, ktorí súťažili v kategóriách CSI2* a CSI4*.

Vyvrcholením podujatia bolo nedeľné Grand Prix v kategórii CSI4* s dotáciou vo výške 92 100 €, ktorého víťazom sa stal poľský jazdec Jarosław Skrzyczynski. Prvým kolom prešlo bezchybne len sedem súťažiacich. Víťaz preskákal parkúr za 38,23 sekúnd. Druhé miesto obsadil Belgičan Dominique Hendrickx spolu so svojím koňom Kannabis van de Bucxtale. No a na treťom mieste skončila dáma Katharina Offelová, ktorá išla so svojím koňom JK Horsetrucksom Leasure Z na istotu, no s horším časom 48,45 sekundy  to na víťazstvo nestačilo.

 Diváci si mohli vychutnať špičkové výkony svetových jazdcov a koní. V súčasnosti desiatka vo svetovom rebríčku Martin Fuchs reprezentoval Švajčiarsko spolu so svojou kolegyňou zo Svetových jazdeckých hier v Tryone Janikou Sprunger. „x-bionic® sphere má všetko, čo potrebujeme. Areál je obrovský, povrch pre kone je skvelý a vnútorná jazdecká hala je nádherná. Nič nám tu nechýba“ povedal Martin Fuchs. Medzi ďalšie svetové mená patrí účastník Svetových jazdeckých hier William Whitaker z Veľkej Británie a olympijský víťaz a majster sveta Jeroen Dubbeldam z Holandska. Na domácej pôde Slovensko reprezentovali  aj slovenské mená ako Andrej Hollý, Marián Štangel, Michal Žák, Sára Štangelová a Bronislav Chudyba, ktorý bol jediným slovenským zástupcom v Grand Prix CSI4 * a so svojím koňom Lesterom IX skončil na jedenástom mieste. „Kôň skákal skvelo, ale napriek tomu sme dnes mali smolu. Keď je chyba na poslednej prekážke, tak to trošku zamrzí. Preteky však boli vynikajúco usporiadané, x-bionic® sphere je úžasné miesto pre jazdcov aj kone. Vždy tu veľmi rád pretekám,” povedal jazdec Chudyba.

Kategória CSI2* bola určená pre 60 jazdcov, pozvaných organizačným výborom. Skákalo sa cez prekážky vo výške 1,15 m až 1,45 m a jazdci si rozdelili výhru 41,200 €. Body z Grand Prix sa započítavali do rebríčka FEI Longines rankingu. Kategória CSI4* bola vyhradená pre 70 jazdcov s dotáciou 92.100 € v Grand Prix.

 

skrolujte nižšie

Die exklusivste Reitveranstaltung X-BIONIC® INDOOR MASTER

Der Abschluss einer erfolgreichen Reitsaison im x-bionic® equestor sphere gehörte dem Event X-BIONIC® INDOOR MASTER. In einer der größten Reithallen Europas begrüßten wir 130 Reiter aus aller Welt, die in den Kategorien CSI2* und CSI4* antraten.

Der Höhepunkt des Turniers war am Sonntag der Grand Prix in der Kategorie CSI4* mit einem Preisgeld in Höhe von 92 100 €, dessen Sieger der polnische Reiter Jarosław Skrzyczynski wurde. Die erste Runde absolvierten nur sieben Wettbewerbsteilnehmer ohne Fehler. Der Sieger absolvierte den Parcours in 38,23 Sekunden. Den zweiten Platz belegte der Belgier Dominique Hendrickx auf seinem Pferd Kannabis van de Bucxtale. Auf Platz 3 landete Katharina Offel, die mit ihrem Pferd JK Horsetrucks Leasure Z auf Nummer sicher ging, jedoch mit schlechterer Zeit und zwar 48,45 Sekunden, was leider nicht für den Sieg reichte.

Die Zuschauer konnten Spitzenleistungen internationaler Reiter und Pferde genießen. Die aktuelle Nr. 10 der Weltbestenliste Martin Fuchs repräsentierte die Schweiz zusammen mit seiner Kollegin von den Weltreiterspielen in Tryon Janika Sprunger. „Das x-bionic® sphere hat alles, was wir brauchen. Das Gelände ist riesig, die Oberfläche für die Pferde ausgezeichnet und die Reithalle wunderbar. Hier fehlt uns einfach nichts“, sagte Martin Fuchs. Zu weiteren weltbekannten Namen zählen der Teilnehmer der Weltreiterspiele William Whitaker aus Großbritannien und der Olympiasieger und Weltmeister Jeroen Dubbeldam aus den Niederlanden. Auf dem heimischen Boden wurde die Slowakei auch von slowakischen Namen wie Andrej Hollý, Marián Štangel, Michal Žák, Sára Štangelová und Bronislav Chudyba repräsentiert, wobei letzterer der einzige slowakische Vertreter beim Grand Prix CSI4* war und mit seinem Pferd Lester IX auf dem elften Platz landete. „Das Pferd sprang großartig, aber trotzdem hatten wir heute Pech. Wenn es am letzten Hindernis einen Fehler gibt, dann ist das etwas ärgerlich. Das Turnier war jedoch ausgezeichnet organisiert, das x-bionic® sphere ist ein wunderbarer Ort für Reiter und Pferde. Ich nehme hier immer gern an Turnieren teil”, sagte der Reiter Chudyba.

Die Kategorie CSI2* war für 60 Reiter bestimmt, die von Organisationsausschuss eingeladen wurden. Man sprang über Hindernisse mit einer Höhe von 1,15 m bis 1,45 m und die Reiter teilten sich ein Preisgeld in Höhe von 41 200 €. Die Punkte vom Grand Prix wurden im FEI Longines Ranking angerechnet. Die Kategorie CSI4* war 70 Reitern mit einem Preisgeld von 92 100 € im Grand Prix vorbehalten.