scroll down

Občianske združenie XBS gymnastics bolo založené v roku 2018 s cieľom ponúknuť deťom a rodičom možnosti správneho rozvoja zdravia, pohybových schopností a pohybových zručností prostriedkami gymnastiky.

Momentálne v klube trénujú deti rôznych vekových kategórii, ktorí sa venujú gymnastike a športovej gymnastike pod vedením trénerov športovej gymnastiky. Gymnastika predstavuje súbor zámerných pohybových činností s cieľom všestrannej pohybovej kultivácie človeka – pôsobiť na správne držanie tela, rozvíjať telesnú zdatnosť, zlepšovať zdravie a taktiež osvojovať si gymnastické zručnosti cielene vytvoreným pohybovým programom.

Športová gymnastika patrí medzi gymnastické športy a patrí medzi najstaršie športy v programe Olympijských hier.

Za svoju krátku históriu náš klub vytvoril výbery dievčat a chlapcov, ktorí sa začali venovať tomuto krásnemu športu a postupne sa začínajú umiestňovať na medailových pozíciách. Od roku 2020 je XBS gymnastics zaradený ako regionálne centrum talentovanej mládeže v Slovenskej gymnastickej federácii. Okrem širokej ponuky gymnastických kurzov pre deti všetkých vekových kategórií, kondičnej gymnastiky pre dospelých sa v XBS gymnastics každoročne organizujú denné letné tábory v priestoroch rezortu X-bionic sphere.

Mgr. Ľuboš Rupčík PhD.

predseda klubu XBS gymnastics, hlavný tréner XBS gymnastics

Silvia Rupčíková

administrátor klubu, prihlasovanie do kurzov

+421948629464 , xbsgymnastics@gmail.com