scroll down

Váš hotelový účet, garancia a konzumácia

V prípade ak si prajete využiť pohodlné naťažovanie na hotelový účet, bude potrebná garancia kreditnej karty, ktorú treba poskytnúť na hotelovej recepcii.