NADÁCIA X-BIONIC SPHERE sa zapojila do výzvy na pomoc skrášliť okolie Dunaja.

skrolujte nižšie

Vo štvrtok 26. septembra 2019 sa v Bratislave konal piaty ročník verejného Fóra Dunajského fondu, ktoré zorganizovala Stredoeurópska nadácia. Fórum, v tomto roku pod názvom Mesto na rieke, sa konalo prvýkrát v medzinárodnom formáte a okrem domácich hostí predstavilo aj hostí z Holandska, Slovinska a Česka.

Podujatie otvoril Oszkár Világi, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Slovnaft a zakladateľ Stredoeurópskej nadácie. Záštitu nad fórom prevzali Juraj Droba, Jozef Viskupič a Milan Belica, predsedovia bratislavského, trnavského a nitrianskeho kraja.

V medzinárodnej diskusii zahraniční hostia predstavili svoje skúsenosti s vlastnými projektmi na európskych riekach a ich snahu o vytvorenie funkčných vzťahov medzi rôznymi aktérmi pôsobiacimi na rieke. Jean-Marie Stam z Holandska predstavila vládny projekt Room for the River, ktorý bol reakciou na trend stupňujúcich sa záplav v Holandsku a hľadaním zhody na riešení. Miro Kristan z nadácie Soča Valley Foundation hovoril o špecifikách horskej rieky Soča a práci so stakeholdermi fungujúcimi okolo nej. Zdeněk Ent z Inštitútu plánovania a rozvoja hlavného mesta Prahy predstavil Projekt Soutok, ktorého cieľom je vytvorenie prímestského parku na sútoku Vltavy a Berounky na okraji Prahy.

V druhom diskusnom bloku prezentovali svoje pohľady zástupcovia verejného a občianskeho sektora. Jozef Dúcz, riaditeľ OZ Bratislava Slovenského vodohospodárskeho podniku predstavil zámer premeny kameňolomu na rekreačný park pri Dunaji, Tomáš Kušík, predseda Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia hovoril o možnostiach zachovanie prírodných zón a prvkov pri Dunaji aj na území mesta a možnej revitalizácii brehov na pôvodnú prírodnú podobu a Gabriel Mészáros, predseda Združenia obcí pre miestnu dopravu na Dunaji ProDanubiapriblížil projekt Dunajbus, ktorého zámerom je využitie Dunaja aj na hromadnú osobnú prepravu do hlavného mesta a medzi podunajskými obcami.

Do diskusie boli pozvaní aj zástupcovia developerských spoločností ktoré pripravujú alebo už realizujú veľké rozvojové projekty v blízkosti Dunaja: Peter Kavecký, predseda predstavenstva spoločnosti Vydrica Development, Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ spoločnosti J&T Real Estate, Juraj Nevolník, výkonný riaditeľ Penta Real Estate a Branislav Draškovec, senior projektový manažér spoločnosti Cresco Real Estate. Reprezentanti aktérov hovorili o vzniku a premene verejných priestranstiev v blízkosti Dunaja v súvislosti s ich projektmi a o možnostiach spolupráce a hľadaní spoločných riešení  pri plánovaní mestotvorných projektov.

Pozvanie na fórum prijal aj primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo, ktorý predstavil víziu rozvoja hlavného mesta v centrálnej riečnej zóne.

Na fóre boli predstavené aj výsledky tretej grantovej výzvy, v rámci ktorej bolo vďaka finančným príspevkom od spoločnosti SLOVNAFT a.s., rodiny Kúšikovcov a NADÁCIE X-BIONIC® SPHERE rozdelených vyše 63 tisíc eur medzi 12 neziskových organizácií na Dunaji a Malom Dunaji. Na pódiu bol pripomenutý aj uplynulý štvrtý ročník verejnej prehliadky podujatí a spoločenstiev na rieke pod názvom Slnovrat na Dunaji. Predstavené bolo taktiež grafické dielo od slovenského výtvarníka Tomáša Gabzdila Libertínyho, z ktorého posledných 50 signovaných výtlačkov je na predaj, s výťažkom z predaja určeným na verejnoprospešné aktivity Dunajského fondu.

Podujatie bolo zrealizované vďaka finančnej a vecnej podpore od hlavného partnera spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a partnerov Bratislavského samosprávneho kraja, Nitrianskeho samosprávneho kraja a rodiny Kúšikovcov.