skrolujte nižšie

x-bionic® sphere je multifunkčný rezort pre šport a relax. Na svoje si tu prídu profesionálni aj amatérski športovci a tímy, aktívni ľudia i rodiny s deťmi. Spája sa tu záľuba v zdravom životnom štýle, olympijské vybavenie na svetovej úrovni a široké možnosti relaxu s rodinou, priateľmi či kolegami.

Aktuality v x-bionic® sphere

Záleží nám na tom, aby vám bolo u nás čo najlepšie. Preto tu vždy nájdete aktuálny zoznam noviniek, aby ste mali všetky informácie o našej aktuálnej ponuke.
Zákaznícky program v x-bionic sphere
Zážitok s výhodnejšími platbami!

V celom rezorte x-bionic® sphere môžete využívať zákaznícky program prostredníctvom našej X-CARD. Nabite si túto jedinečnú kartu kreditom! Po dosiahnutí určitého limitu platieb kartou X-CARD v našom rezorte získate na konci každého mesiaca kredit navyše!

CHCEM ZÍSKAŤ X-CARD

Zverejnené verejnej obchodnej súťaže

Spoločnosť X-BIONIC® SPHERE a.s.. vyhlasuje v zmysle § 281 – 288 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž na dodávateľa jednotlivých integrálnych súčastí projektu športovísk X-BIONIC® SPHERE. Návrhy Zmlúv o dielo uvedené v súťažných podkladoch sú len orientačné, môžu byť uchádzačmi modifikované, pričom uchádzači môžu predložiť aj vlastný návrh zmluvy k tej ktorej zákazke.

Zverejnenie verejnej obchodnej súťaže

22. marec 2021

Spoločnosť X-BIONIC® SPHERE a.s.. vyhlasuje v zmysle § 281 – 288 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov VEREJNÚ OBCHODNÚ SÚŤAŽ na dodávateľa jednotlivých integrálnych súčastí projektu športovísk X-BIONIC® SPHERE. Návrhy Zmlúv o dielo uvedené v súťažných podkladoch sú len orientačné, môžu byť uchádzačmi modifikované, pričom uchádzači môžu predložiť aj vlastný návrh zmluvy k tej ktorej zákazke.
Cieľom tejto výzvy je pravidelné a udržateľné využívanie týchto športovísk zo strany detí, mládeže, seniorov, organizovaných aj neorganizovaných športovcov a širokej verejnosti. Týmto krokom sa snažíme aj v tejto ťažkej dobe prebiehajúcej pandémie ochorenia COVID-19 prispieť k zdravému životnému štýlu a športovaniu ľudí v našom kraji ako aj na celom Slovensku.

Dôležité dokumenty x-bionic® sphere