skrolujte nižšie

Šamorín, 19. októbra 2020

Iniciatíva vytvorenia režimu izolovaného Olympijského tréningového centra so sprísnenými bezpečnostnými opatreniami pre všetky ubytovacie a stravovacie kapacity a športoviská

Vzhľadom na sprísnené opatrenia, ktoré prijíma Vláda Slovenskej republiky v rámci riešenia komplikovanej situácie pandémie koronavírusu COVID-19, bolo našou snahou od úvodu prvej vlny plošných opatrení a usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR iniciovať spoločne so Slovenským olympijským a športovým výborom (ďalej tiež „SOŠV“) a zástupcami jednotlivých športových zväzov, hľadanie riešenia problémov pri zabezpečení prípravy vrcholových športovcov a poskytnúť príležitosť trénovať v rámci hermeticky uzatvoreného tréningového centra.

Všetci so znepokojením vnímame komplikovanú situáciu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 a ochorenia COVID-19. Tá v posledných mesiacoch spôsobila nielen masové rušenie športových súťaží, vrátane posunu termínu olympijských hier, ale aj skomplikovala prípravu slovenských športovcov na kvalifikačné podujatia, či priamo na olympijské́ hry.

Slovenský olympijský a športový výbor preto v snahe pomôcť primárne tým športovým zväzom, ktorých reprezentanti sa už kvalifikovali na olympijské hry v Tokiu, alebo sa pripravujú na kvalifikačné súťaže, vstúpil už v rámci prvej vlny pandémie koronavírusu do rokovania s Olympijským tréningovým centrom x-bionic® sphere v Šamoríne (ďalej tiež „OTC“), ktoré disponuje jedinečnými tréningovými podmienkami pre viacero olympijských športov. Z tejto spoločnej iniciatívy vzišiel spracovaný návrh riešenia vzniknutých problémov s prípravou športovcov v prípade plošných opatrení a obmedzení v rámci služieb ubytovacích a stravovacích zariadení ako aj aj limitácie prístupu na športoviská.

Uvedený návrh riešenia vychádza a v období plošných opatrení kopíruje platné rozhodnutia, režimové opatrenia a usmernenia tak, aby bol v súlade s hlavným poslaním verejného zdravotníctva, ktorým je ochrana a podpora verejného zdravia.

Areál Olympijského tréningového centra v Šamoríne je na základe spoločnej iniciatívy SOŠV pripravený zabezpečiť kontinuitu bezpečnej športovej prípravy pre reprezentantov SR. V areáli je možné vytvoriť bezpečnú a kontrolovanú zónu na ubytovanie, stravovanie i športovú prípravu rešpektujúc mimoriadne bezpečnostné a hygienické opatrenia. Súčasťou opatrení je aj karanténny ubytovací pavilón, kontrolovaný a limitovaný vstup na športoviská. Všetci, ktorí by sa pohybovali v hermeticky uzavretom priestore Olympijského tréningového centra by sa museli podrobiť povinne testom na koronavírus.

Požiadavka zriadiť karanténne Olympijské tréningové centrum vyplynula z kontextu opakovaných požiadaviek športových zväzov a športovcov, z ktorých množstvo ešte len zabojuje o olympijské miestenky a práve toto obdobie je na zabezpečenie kvalitnej a nerušenej prípravy kľúčové.

Záujem vytvoriť a využívať bezpečnú a kontrolovanú zónu pre športovú prípravu potvrdilo 41 športových zväzov:

 • Slovenský atletický zväz
 • Slovenský futbalový zväz
 • Slovenská golfová federácia
 • Slovenská triatlonová únia
 • Slovenská kanoistika
 • Slovenská asociácia Taekwondo WT
 • Slovenský zväz cyklistiky
 • Slovenská plavecká federácia
 • Slovenský zväz orientačných športov
 • Slovenský zväz karate
 • Slovenská basketbalová asociácia
 • Slovenský zväz tanečného športu
 • Slovenská asociácia boccie
 • Slovenská jazdecká federácia
 • Slovenský horolezecký spolok James
 • Slovenský zväz bedmintonu
 • Slovenský národný aeroklub Gen. M.R. Štefánika
 • Slovenská baseballová federácia
 • Slovenská softballová asociácia
 • Slovenská asociácia frisbee
 • Slovenský zväz hádzanej
 • Slovenský zväz kickboxu
 • Slovenská gymnastická federácia
 • Slovenský zväz moderného päťboja
 • Slovenský krasokorčuliarsky zväz
 • Slovenský zväz vzpierania
 • Slovenský šermiarsky zväz
 • Slovenská asociácia korfbalu
 • Slovenský zväz biatlonu
 • Slovenský zväz sánkarov
 • Slovenský zväz jachtingu
 • Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz
 • Slovenský veslársky zväz
 • Slovenský zväz bobistov
 • Slovenská asociácia fitness kulturistiky a silového trojboja
 • Slovenská volejbalová federácia
 • Slovenský zväz judo
 • Slovenský bowlingový zväz
 • Slovenská motocyklová federácia
 • Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu
 • Slovenská lacrosová federácia

Olympijské tréningové centrum a SOŠV požiadali štátneho tajomníka pre šport MŠVVŠ SR, p. Husára, splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, p. Kučeru, o podporu a súčinnosť pri vytvorení bezpečnej a kontrolovanej zóny pre športovú prípravu v Olympijskom tréningovom centre v Šamoríne. Sme spoločne presvedčení, že vytvorením zóny a rešpektujúc príslušné nariadenia Vlády Slovenskej republiky, opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR pre športovcov spoločne prispejeme k vytvoreniu optimálnych podmienok pre zabezpečenie ich nerušenej športovej prípravy.

Tlačová správa na stiahnutie