x-bionic® aquatic sphere

V dňoch 23.-29.1.2023 bude v x-bionic® aquatic sphere v čase otváracej doby pre verejnosť  25m bazén zatvorený z dôvodu prebiehajúcej sanitácie. K dispozícii bude 50m bazén. V piatok 27.01.2023 bude Aquatic sphere pre verejnosť kompletne uzatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

skrolujte nižšie

Šamorín, 19. októbra 2020

Iniciatíva vytvorenia režimu izolovaného Olympijského tréningového centra so sprísnenými bezpečnostnými opatreniami pre všetky ubytovacie a stravovacie kapacity a športoviská

Vzhľadom na sprísnené opatrenia, ktoré prijíma Vláda Slovenskej republiky v rámci riešenia komplikovanej situácie pandémie koronavírusu COVID-19, bolo našou snahou od úvodu prvej vlny plošných opatrení a usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR iniciovať spoločne so Slovenským olympijským a športovým výborom (ďalej tiež „SOŠV“) a zástupcami jednotlivých športových zväzov, hľadanie riešenia problémov pri zabezpečení prípravy vrcholových športovcov a poskytnúť príležitosť trénovať v rámci hermeticky uzatvoreného tréningového centra.

Všetci so znepokojením vnímame komplikovanú situáciu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 a ochorenia COVID-19. Tá v posledných mesiacoch spôsobila nielen masové rušenie športových súťaží, vrátane posunu termínu olympijských hier, ale aj skomplikovala prípravu slovenských športovcov na kvalifikačné podujatia, či priamo na olympijské́ hry.

Slovenský olympijský a športový výbor preto v snahe pomôcť primárne tým športovým zväzom, ktorých reprezentanti sa už kvalifikovali na olympijské hry v Tokiu, alebo sa pripravujú na kvalifikačné súťaže, vstúpil už v rámci prvej vlny pandémie koronavírusu do rokovania s Olympijským tréningovým centrom x-bionic® sphere v Šamoríne (ďalej tiež „OTC“), ktoré disponuje jedinečnými tréningovými podmienkami pre viacero olympijských športov. Z tejto spoločnej iniciatívy vzišiel spracovaný návrh riešenia vzniknutých problémov s prípravou športovcov v prípade plošných opatrení a obmedzení v rámci služieb ubytovacích a stravovacích zariadení ako aj aj limitácie prístupu na športoviská.

Uvedený návrh riešenia vychádza a v období plošných opatrení kopíruje platné rozhodnutia, režimové opatrenia a usmernenia tak, aby bol v súlade s hlavným poslaním verejného zdravotníctva, ktorým je ochrana a podpora verejného zdravia.

Areál Olympijského tréningového centra v Šamoríne je na základe spoločnej iniciatívy SOŠV pripravený zabezpečiť kontinuitu bezpečnej športovej prípravy pre reprezentantov SR. V areáli je možné vytvoriť bezpečnú a kontrolovanú zónu na ubytovanie, stravovanie i športovú prípravu rešpektujúc mimoriadne bezpečnostné a hygienické opatrenia. Súčasťou opatrení je aj karanténny ubytovací pavilón, kontrolovaný a limitovaný vstup na športoviská. Všetci, ktorí by sa pohybovali v hermeticky uzavretom priestore Olympijského tréningového centra by sa museli podrobiť povinne testom na koronavírus.

Požiadavka zriadiť karanténne Olympijské tréningové centrum vyplynula z kontextu opakovaných požiadaviek športových zväzov a športovcov, z ktorých množstvo ešte len zabojuje o olympijské miestenky a práve toto obdobie je na zabezpečenie kvalitnej a nerušenej prípravy kľúčové.

Záujem vytvoriť a využívať bezpečnú a kontrolovanú zónu pre športovú prípravu potvrdilo 41 športových zväzov:

 • Slovenský atletický zväz
 • Slovenský futbalový zväz
 • Slovenská golfová federácia
 • Slovenská triatlonová únia
 • Slovenská kanoistika
 • Slovenská asociácia Taekwondo WT
 • Slovenský zväz cyklistiky
 • Slovenská plavecká federácia
 • Slovenský zväz orientačných športov
 • Slovenský zväz karate
 • Slovenská basketbalová asociácia
 • Slovenský zväz tanečného športu
 • Slovenská asociácia boccie
 • Slovenská jazdecká federácia
 • Slovenský horolezecký spolok James
 • Slovenský zväz bedmintonu
 • Slovenský národný aeroklub Gen. M.R. Štefánika
 • Slovenská baseballová federácia
 • Slovenská softballová asociácia
 • Slovenská asociácia frisbee
 • Slovenský zväz hádzanej
 • Slovenský zväz kickboxu
 • Slovenská gymnastická federácia
 • Slovenský zväz moderného päťboja
 • Slovenský krasokorčuliarsky zväz
 • Slovenský zväz vzpierania
 • Slovenský šermiarsky zväz
 • Slovenská asociácia korfbalu
 • Slovenský zväz biatlonu
 • Slovenský zväz sánkarov
 • Slovenský zväz jachtingu
 • Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz
 • Slovenský veslársky zväz
 • Slovenský zväz bobistov
 • Slovenská asociácia fitness kulturistiky a silového trojboja
 • Slovenská volejbalová federácia
 • Slovenský zväz judo
 • Slovenský bowlingový zväz
 • Slovenská motocyklová federácia
 • Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu
 • Slovenská lacrosová federácia

Olympijské tréningové centrum a SOŠV požiadali štátneho tajomníka pre šport MŠVVŠ SR, p. Husára, splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, p. Kučeru, o podporu a súčinnosť pri vytvorení bezpečnej a kontrolovanej zóny pre športovú prípravu v Olympijskom tréningovom centre v Šamoríne. Sme spoločne presvedčení, že vytvorením zóny a rešpektujúc príslušné nariadenia Vlády Slovenskej republiky, opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR pre športovcov spoločne prispejeme k vytvoreniu optimálnych podmienok pre zabezpečenie ich nerušenej športovej prípravy.

Tlačová správa na stiahnutie