Hygienicko-epidemiologický režim

Všetky spoločné priestory, športoviská a prevádzky Karanténneho centra pre vrcholový šport sú dezinfikované na základe nastaveného prístupu k hygienicko-epidemiologickému režimu príslušným druhom / koncentráciou dezinfekčného roztoku a príslušným časom expozície.

 • V čase pandémie a mimoriadnych hygienických štandardov sa udržiava vyšší štandard čistenia priestorov. Používa sa prípravok Oxivir Excel CE v 2% koncentrácii v minimálnom čase expozície 30s od aplikácie na povrchy s odporúčanou dobou 5min po aplikácii. Ako ďalší prípravok sa používa Suma alcohol spray D4.12 v neriedenom roztoku priamo aplikovanom na povrchy, prípravok je bez oplachový a nechá sa na povrchoch zaschnúť. Suma BAC D10 v koncentrácii 1% roztoku sa používa na mokré umývanie pevných podláh vo všetkých spoločných priestoroch, športoviskách a prevádzok Karanténneho centra.
 • V priestoroch recepcie a vstupnej haly sa 2% roztok Oxivir Excel CE aplikuje na kontaktné body stolov, stoličiek, recepčných pultov, telefónov, kľučiek dverí, zábradlí, pier, odpadkových košov, tlačidiel vo výťahoch a terminálov.
 • Počas celej doby dezinfekcie a čistenia priestoru lobby a hotelovej recepcie je v nepretržitej prevádzke prístroj na čistenie vzduchu ktorý používa unikátnu kombináciu technológií ionizácie, špičkového HEPA filtru, fotokatalytickej oxidácie (PCO) a patentovanej ActivePure® technologie.
 • V priestoroch prislúchajúcich k recepcii, servis batožiny sa používa prípravok 2% roztoku Oxivir Excel CE priamo aplikovaný na povrchy stolov, stoličiek pultov, kľučiek dverí, vozíkov na batožinu, políc a oblastí kontaktu s rukami.
 • V priestoroch kuchyne, barov a reštaurácií je používaný prípravok Suma BAC D10 v koncentrácii 1% roztoku na mokré umývanie pevných podláh, povrchy prichádzajúce do kontaktu s potravinami. Na kontaktné body stolov, stoličiek, vypínačov, dotykových plôch kľučiek dverí, kohútiky, dávkovače, podnosy, pokladne, terminály, športových potrieb sa používa 2% roztoku Oxivir Excel CE a Suma alcohol spray D4.12 v neriedenom roztoku priamo aplikovaný na povrchy.
 • Verejné toalety sú čistené 2% roztokom Oxivir Excel CE priamo aplikovaným na povrchy sedákov toaliet, splachovacích zariadení, dávkovačov, vodovodných batérií, odpadkových košov, kľučiek dverí. Na podlahy sa používa prípravok Suma BAC D10 v koncentrácii 1% roztoku.
 • V priestoroch konferenčných miestností a zasadačiek používame 2% roztokom Oxivir Excel CE priamo aplikovaný na povrchy stolov, stoličiek, kľučiek dverí, diaľkových ovládačov a nábytku.
 • Športoviská a okolie bazénov sa používa prípravok 2% roztoku Oxivir Excel CE priamo aplikovaný na povrchy lehátok, stolov, políc, sprchových kútov, zábradlí a rebríkov.
 • Priestor hotelovej práčovne je čistený 2% roztokom Oxivir Excel CE priamo aplikovaným na povrchy kľučiek dverí, dosky stolov, vozíkov na prádlo, dávkovačov, práčovníckych pomôcok.
 • Zamestnanecké priestory, šatne, toalety sú čistené 2% roztokom Oxivir Excel CE priamo aplikovaným na povrchy stolov, stoličiek, lavičiek, sedákov toaliet, dávkovačov, umývadiel a kľučiek dverí.
 • V priestoroch zamestnaneckej kantíny je používaný prípravok Suma BAC D10 v koncentrácii 1% roztoku na povrchy stolov, stoličiek, pultov a povrchov ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.
 • Na priestor prechodových chodieb a spoločných priestorov sa aplikuje 2% roztoku Oxivir Excel CE na kontaktné body stolov, stoličiek, kresiel, športových potrieb, kľučiek dverí a oblastí kontaktu s rukami.
 • Počas celej doby dezinfekcie a čistenia prechodových chodieb a spoločných priestorov je v nepretržitej prevádzke prístroj na čistenie vzduchu, ktorý používa unikátnu kombináciu technológií ionizácie, špičkového HEPA filtru, fotokatalytickej oxidácie (PCO) a patentovanej ActivePure® technologie.
 • Na dezinfekciu spoločných priestorov a športovísk je používaný prípravok Sanosil, ktorého základ je na báze peroxidu vodíka a striebra.
 • V priestoroch sú neustále zapnuté stroje aplikujúce technológiu na čistenie vzduchu, používajúcu unikátnu kombináciu technológií ionizácie, špičkového HEPA filtru, fotokatalytickej oxidácie (PCO) a patentovanej ActivePure® technológie.