COOKIES
Táto webová stránka využíva cookies na zlepšenie prehliadania webu a poskytovanie ďalších funkcií. Viac informácií.   ROZUMIEM

Aktualizácia informácií k 26.11.2021. Opätovné zriadenie Karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport

Na základne uznesenia vlády Slovenskej republiky, konzília odborníkov a Hlavného hygienika SR o zavedení celoplošného lockdownu sme boli nútení pred pár dňami uzatvoriť všetky prevádzky rezortu.

Rozhodnutie o uzatvorení viedlo k promptnému osloveniu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu spoločne s Ministerstvo Zdravotníctva Slovenskej republiky s cieľom opätovného vytvorenia Karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport. Základným motívom zriadenia KTCVŠ je podať pomocnú ruku slovenskému športu a zabezpečiť tak kontinuitu športovej prípravy reprezentantov SR za dodržiavania všetkých bezpečnostných, hygienických a protipandemických opatrení.

Informácie o aktuálnom režime nájdete v sekcii režim fungovania KTCVŠ

Sprísnenie podmienok vstupu do bezpečnej a kontrolovanej zóny pre zabezpečenie kontinuity bezpečnej športovej prípravy

Napriek dodržaniu všetkých epidemiologických opatrení proti šíreniu pandémie v súvislosti s ochorením COVID-19 v Karanténnom centre pre vrcholový šport v Šamoríne došlo k infikovaniu osôb vo vnútri bezpečnej a kontrolovanej zóny na ubytovanie, stravovanie i športovú prípravu rešpektujúc mimoriadne bezpečnostné a hygienické opatrenia.

Záujemcovia o pôsobenie v „bubline“ sa museli v rámci kontrolovaného vstupu preukázať negatívnym výsledkom antigénového testu  nie starším ako 72 hod, následne povinne podrobiť testovaniu PCR metódou. Až do vyhodnotenia výsledkov sa museli zdržovať izolovane v osobitnej časti centra v rámci karanténneho pavilónu. Do bežného režimu fungovania hermeticky uzatvoreného Karanténneho centra prešli až po vyhodnotení negatívneho výsledku testu.

Riadiac sa všetkými usmerneniami príslušných úradov a kompetentných autorít sa infekcia do Karanténneho centra s najväčšou pravdepodobnosťou zaniesla prostredníctvom osôb vstupujúcich do centra po prekonaní infekcie, nakoľko sa potvrdenie nákazy vyskytlo u 3 osôb, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a ešte neuplynula 90 dňová lehota od ukončenia ich ochorenia. Pre tieto osoby sa podľa platnej legislatívy vykonával antigénový test na vstupe, nie test RT-PCR, ktorý môže u osôb po prekonaní infekcie vykazovať falošnú pozitivitu. Zároveň od týchto osôb bol vyžadovaný doklad o ukončení ochorenia COVID-19 za ich všeobecného lekára a kontrolovaná legislatívou definovaná 90 dňová lehota.

Bezodkladne po zistení prvotných príznakov klienta vo vnútri Karanténneho centra pre vrcholový šport boli všetci klienti centra izolovaní a následne boli pretestovaní PCR testami s výsledkami s odstupom 5 hodín ešte v daný deň. Tie odhalili niekoľko prípadov pozitivity na vírus COVID-19 a preto sa všetci, aj negatívne testovaní klienti, priamo z izolácie na izbách v zmysle usmernenia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva presunuli do domácej karantény až do pretestovania na 5. deň v prípade kontaktu s pozitívne testovanou osobou, resp. povinnosťou sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania kontaktovať ošetrujúceho lekára a príslušný RÚVZ.

Karanténne centrum pre vrcholový šport ponúklo negatívne testovaným osobám možnosť absolvovať povinnú 5 dňovú karanténu v samostatných izolovaných izbách so zabezpečením celodenného stravovania a opätovného PCR testu po uplynutí doby povinnej karantény.

Rovnako pozitívne testovaným osobám ponúklo možnosť absolvovať povinnú karanténu v samostatných izolovaných izbách v priľahlom ubytovacom pavilóne so zabezpečením celodennej stravy po dobu nevyhnutnej povinnej karantény.

Pre zabezpečenie kontinuity bezpečnej športovej prípravy rešpektujúc sprísnený režim v súvislosti s bojom proti šíreniu koronavírusu COVID-19 všetky spoločné priestory, športoviská a prevádzky Karanténneho centra pre vrcholový šport boli bezodkladne dezinfikované na základe nastaveného prístupu k hygienicko-epidemiologickému režimu príslušným druhom / koncentráciou dezinfekčného roztoku a príslušným časom expozície. Nad rámec bude navýšená lehota na min 72hod, kedy sa nebudú opätovne obsadzovať izby po ich dezinfekcii a ozónovom čistení.

Pre zachovanie chodu Karanténne centrum pre vrcholový šport v Šamoríne na vzniknutú situáciu zareagovalo rovnako sprísnením podmienky vstupu do bezpečnej a kontrolovanej zóny a podmienilo ho do ďalšieho usmernenia RT-PCR testom všetkých klientov bez ohľadu na prekonané ochorenie COVID-19 v rámci 90 dňovej lehoty.

Stanovisko k výskytu ochorenia COVID-19 v KCVS

Zriadenie Karanténneho centra pre vrcholový šport

Zabezpečenie kontinuity bezpečnej športovej prípravy rešpektujúc sprísnený režim v súvislosti s bojom proti šíreniu koronavírusu COVID-19

Vzhľadom na sprísnené opatrenia, ktoré prijíma Vláda Slovenskej republiky v rámci riešenia komplikovanej situácie pandémie koronavírusu COVID-19, bolo našou snahou od úvodu prvej vlny plošných opatrení a usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR iniciovať spoločne so Slovenským olympijským a športovým výborom (ďalej tiež „SOŠV“) a zástupcami jednotlivých športových zväzov, hľadanie riešenia problémov pri zabezpečení prípravy vrcholových športovcov a poskytnúť príležitosť trénovať v rámci hermeticky uzatvoreného tréningového centra.

Všetci so znepokojením vnímame komplikovanú situáciu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 a ochorenia COVID-19. Tá v posledných mesiacoch spôsobila nielen mäsové rušenie športových súťaží, vrátane posunu termínu olympijských hier, ale aj skomplikovala prípravu slovenských športovcov na kvalifikačné podujatia, či priamo na olympijské hry.

Slovenský olympijský a športový výbor preto v snahe pomôcť primárne tým športovým zväzom, ktorých reprezentanti sa už kvalifikovali na olympijské hry v Tokiu, alebo sa pripravujú na kvalifikačné súťaže, vstúpil už v rámci prvej vlny pandémie koronavírusu do rokovania s Olympijským tréningovým centrom x-bionic® sphere v Šamoríne (ďalej tiež „OTC“), ktoré disponuje jedinečnými tréningovými podmienkami pre viacero olympijských športov. Z tejto spoločnej iniciatívy vzišiel spracovaný návrh riešenia vzniknutých problémov s prípravou športovcov v prípade plošných opatrení a obmedzení v rámci služieb ubytovacích a stravovacích zariadení, ako aj limitácie prístupu na športoviská.

Vďaka tejto spoločnej iniciatíve bude od 19.11.2020 v Šamoríne zriadené Karanténne centrum vrcholového športu s cieľom pomôcť slovenskému športu a zabezpečiť kontinuitu športovej prípravy. Štatút Karanténneho centra pre vrcholový šport bol podporený štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR pre šport, Ivanom Husárom, ako aj splnomocnencom vlády SR pre mládež a šport, Karolom Kučerom, a bol schválený Ústredným krízovým štábom, rešpektujúc sprísnený režim v súvislosti s bojom proti šíreniu koronavírusu COVID-19.

V areáli bude vytvorená bezpečná a kontrolovaná zóna na ubytovanie, stravovanie i športovú prípravu rešpektujúc mimoriadne bezpečnostné a hygienické opatrenia. Súčasťou opatrení je aj karanténny ubytovací pavilón, kontrolovaný a limitovaný vstup na športoviská. Všetci, ktorí sa budú pohybovať v hermeticky uzavretom priestore Olympijského tréningového centra sa povinne podrobia testom RT-PCR na ochorenie COVID-19.

Režim fungovania karanténneho centra pre vrcholový šport vychádza z platných rozhodnutí, režimových opatrenia a usmernení tak, aby bol v súlade s hlavným poslaním verejného zdravotníctva, ktorým je ochrana a podpora verejného zdravia.

Požiadavka zriadiť karanténne centrum pre vrcholový šport vyplynula z kontextu opakovaných požiadaviek športových zväzov a športovcov, z ktorých množstvo ešte len zabojuje o olympijské miestenky a práve toto obdobie je na zabezpečenie kvalitnej a nerušenej prípravy kľúčové.

Režim fungovania v.16122020 Cenník služieb

Iniciatíva vytvorenia režimu izolovaného Olympijského tréningového centra so sprísnenými bezpečnostnými opatreniami pre všetky ubytovacie a stravovacie kapacity a športoviská

Vzhľadom na sprísnené opatrenia, ktoré prijíma Vláda Slovenskej republiky v rámci riešenia komplikovanej situácie pandémie koronavírusu COVID-19, bolo našou snahou od úvodu prvej vlny plošných opatrení a usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR iniciovať spoločne so Slovenským olympijským a športovým výborom (ďalej tiež „SOŠV“) a zástupcami jednotlivých športových zväzov, hľadanie riešenia problémov pri zabezpečení prípravy vrcholových športovcov a poskytnúť príležitosť trénovať v rámci hermeticky uzatvoreného tréningového centra.

Všetci so znepokojením vnímame komplikovanú situáciu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 a ochorenia COVID-19. Tá v posledných mesiacoch spôsobila nielen masové rušenie športových súťaží, vrátane posunu termínu olympijských hier, ale aj skomplikovala prípravu slovenských športovcov na kvalifikačné podujatia, či priamo na olympijské́ hry.

Slovenský olympijský a športový výbor preto v snahe pomôcť primárne tým športovým zväzom, ktorých reprezentanti sa už kvalifikovali na olympijské hry v Tokiu, alebo sa pripravujú na kvalifikačné súťaže, vstúpil už v rámci prvej vlny pandémie koronavírusu do rokovania s Olympijským tréningovým centrom x-bionic® sphere v Šamoríne (ďalej tiež „OTC“), ktoré disponuje jedinečnými tréningovými podmienkami pre viacero olympijských športov. Z tejto spoločnej iniciatívy vzišiel spracovaný návrh riešenia vzniknutých problémov s prípravou športovcov v prípade plošných opatrení a obmedzení v rámci služieb ubytovacích a stravovacích zariadení ako aj aj limitácie prístupu na športoviská.

Uvedený návrh riešenia vychádza a v období plošných opatrení kopíruje platné rozhodnutia, režimové opatrenia a usmernenia tak, aby bol v súlade s hlavným poslaním verejného zdravotníctva, ktorým je ochrana a podpora verejného zdravia.

Areál Olympijského tréningového centra v Šamoríne je na základe spoločnej iniciatívy SOŠV pripravený zabezpečiť kontinuitu bezpečnej športovej prípravy pre reprezentantov SR. V areáli je možné vytvoriť bezpečnú a kontrolovanú zónu na ubytovanie, stravovanie i športovú prípravu rešpektujúc mimoriadne bezpečnostné a hygienické opatrenia. Súčasťou opatrení je aj karanténny ubytovací pavilón, kontrolovaný a limitovaný vstup na športoviská. Všetci, ktorí by sa pohybovali v hermeticky uzavretom priestore Olympijského tréningového centra by sa museli podrobiť povinne testom na koronavírus.

Požiadavka zriadiť karanténne Olympijské tréningové centrum vyplynula z kontextu opakovaných požiadaviek športových zväzov a športovcov, z ktorých množstvo ešte len zabojuje o olympijské miestenky a práve toto obdobie je na zabezpečenie kvalitnej a nerušenej prípravy kľúčové.

Záujem vytvoriť a využívať bezpečnú a kontrolovanú zónu pre športovú prípravu potvrdilo 41 športových zväzov:

 • Slovenský atletický zväz
 • Slovenský futbalový zväz
 • Slovenská golfová federácia
 • Slovenská triatlonová únia
 • Slovenská kanoistika
 • Slovenská asociácia Taekwondo WT
 • Slovenský zväz cyklistiky
 • Slovenská plavecká federácia
 • Slovenský zväz orientačných športov
 • Slovenský zväz karate
 • Slovenská basketbalová asociácia
 • Slovenský zväz tanečného športu
 • Slovenská asociácia boccie
 • Slovenská jazdecká federácia
 • Slovenský horolezecký spolok James
 • Slovenský zväz bedmintonu
 • Slovenský národný aeroklub Gen. M.R. Štefánika
 • Slovenská baseballová federácia
 • Slovenská softballová asociácia
 • Slovenská asociácia frisbee
 • Slovenský zväz hádzanej
 • Slovenský zväz kickboxu
 • Slovenská gymnastická federácia
 • Slovenský zväz moderného päťboja
 • Slovenský krasokorčuliarsky zväz
 • Slovenský zväz vzpierania
 • Slovenský šermiarsky zväz
 • Slovenská asociácia korfbalu
 • Slovenský zväz biatlonu
 • Slovenský zväz sánkarov
 • Slovenský zväz jachtingu
 • Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz
 • Slovenský veslársky zväz
 • Slovenský zväz bobistov
 • Slovenská asociácia fitness kulturistiky a silového trojboja
 • Slovenská volejbalová federácia
 • Slovenský zväz judo
 • Slovenský bowlingový zväz
 • Slovenská motocyklová federácia
 • Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu
 • Slovenská lacrosová federácia

Olympijské tréningové centrum a SOŠV požiadali štátneho tajomníka pre šport MŠVVŠ SR, p. Husára, splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, p. Kučeru, o podporu a súčinnosť pri vytvorení bezpečnej a kontrolovanej zóny pre športovú prípravu v Olympijskom tréningovom centre v Šamoríne. Sme spoločne presvedčení, že vytvorením zóny a rešpektujúc príslušné nariadenia Vlády Slovenskej republiky, opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR pre športovcov spoločne prispejeme k vytvoreniu optimálnych podmienok pre zabezpečenie ich nerušenej športovej prípravy.

Tlačová správa na stiahnute