COOKIES
Táto webová stránka využíva cookies na zlepšenie prehliadania webu a poskytovanie ďalších funkcií. Viac informácií.   ROZUMIEM
skrolujte nižšie

Hop&Go Bikesharing X-BIKE

Dank geteilter Mobilität mit Hilfe der X-BIKES wollen wir einerseits auch den Einwohnern der Stadt Šamorín unser Resort näherbringen, andererseits aber auch unseren Besuchern die Schönheit der Stadt und ihrer Umgebung zeigen. Daher initiierten wir in Zusammenarbeit mit unseren Partnern  X-Bike und brachten der Stadt Šamorín als erste das Bikesharing Hop&Go.

An einer Station leihen Sie sich ein X-BIKE aus, an einer anderen geben Sie es wieder zurück. Erkunden Sie die Stadt schnell, bequem und preisgünstig. Ein X-BIKE steht Ihnen an den Verleihstationen im Rahmen des Resorts, in dessen Umgebung sowie auch in der Stadt Šamorín zur Verfügung.

Wie funktioniert das?

 • Nach einer einfachen Registrierung in der App “X-BIKE” (Hyperlink) sperren Sie das Fahrrad durch Einlesen eines QR-Codes am Lenkrad des Fahrrads auf. In der App melden Sie sich mit den gleichen Registrierdaten wie bei Ihrer X-CARD an. Wenn Sie keine X-CARD haben, laden Sie bitte die App X-CARD herunter und registrieren Sie sich.
 • Fahren Sie überall, auch außerhalb der X-Bionic® Sphere. Sie müssen das Fahrrad nur nach der Fahrt wieder in einer der Verleihstationen parken und anketten.
 • Parken Sie das Fahrrad nach der Fahrt an dem dafür vorgesehenen Platz. Eine Liste der Verleihstationen finden Sie hier. Nach Ablauf des Verleihs eines X-BIKES sperren Sie es durch das mechanische Anziehen des Hebels am Schloss (am Hinterrad) ab. Das Fahrrad piept einmal und die App „sieht“ die Information, dass Ihr Fahrrad erfolgreich zurückgegeben wurde und für den nächsten Interessenten bereitsteht. Ihre Liste finden Sie hier.

Nun brauchen Sie sich nur noch unser vielfältiges Angebot an Radrouten anzuschauen und los geht es zu unvergesslichen Erlebnissen an der Donau.

skrolujte nižšie

Hop&Go Bikesharing X-BIKE

Through X-BIKE shared mobility, we want to make our resort more accessible to locals from the town of Šamorín and to show the beauty of this town and its immediate surroundings to our visitors. That is why we have initiated X-Bike in cooperation with our partners, bringing bike sharing Hop&Go to Šamorín for the first time.

You can rent an X-BIKE at one docking station and return it at a different one. Cruising the town has never been so fast, convenient and affordable. X-BIKE is available at docking stations directly in our resort, as well as in its vicinity and in the town of Šamorín.

How does it work?

 • After a simple registration in the X-BIKE app (hyperlink), unlock your bike by scanning a QR code on the bike’s handles. To sign in, use the same registration data as for your X-CARD. If you are not an X-CARD holder, please download the X-CARD app and complete the registration.
 • Ride anywhere, even outside the x-bionic® sphere resort. All you need to do is to park and lock the bike at a docking station once you finish your ride.
 • After the ride is over, park your bike at a designated place. The list of docking stations is available here. To return your X-BIKE, lock it by pulling the small lever on the lock placed on the back wheel. You will hear a beep and the app will display that your bike was successfully returned and it is ready for another rider. The list is available here.

Just browse our wide offer of cycling routes and set off to enjoy unforgettable experiences along the Danube.

skrolujte nižšie

Hop&Go Bikesharing X-BIKE

Vďaka zdieľanej mobilite prostredníctvom bicyklov X-BIKE chceme viac sprístupniť rezort jednak obyvateľom mesta Šamorín, ale taktiež ukázať krásy mesta
a jeho priameho okolia aj našim návštevníkom. Preto sme v spolupráci s partnermi iniciovali X-BIKE a ako prvý priniesli do mesta Šamorín bikesharing Hop&Go

Na jednej stanici si X-BIKE požičiate, na druhej ho vrátite. Brázdite mesto rýchlo, pohodlne a cenovo výhodne. X-BIKE je pre Vás k dispozícii na dokovacích staniciach v rámci rezortu, v jeho okolí ako aj v samotnom meste Šamorín.

Ako to funguje?

 • Po jednoduchej registrácii v aplikácii “ X-BIKE” odomknete bicykel načítaním QR kódu na riadidlách bicykla. Do aplikácie sa prihlásite rovnakými registračnými údajmi ako do svojej X-CARD. Ak nie ste držiteľom X-CARD, stiahnite si, prosím, aplikáciu X-CARD a zaregistrujte sa.
STIAHNUŤ APLIKÁCIU X-BIKE
 • Jazdíte kdekoľvek, aj mimo rezortu x-bionic®sphere. Podmienkou je, že bicykel musí byť po skončení jazdy zaparkovaný a uchytený do dokovacej stanice.
 • Po skončení jazdy zaparkujete bicykel na určenom mieste. Zoznam dokovacích staníc nájdete tu. Pre ukončenie prenájmu X-BIKE uzamknete mechanickým potiahnutím páčky na zámke zadného kolesa. Bicykel 1x pípne a v aplikácii uvidíte informáciu, že Váš bicykel bol úspešne vrátený a je pripravený pre ďalšieho záujemcu.

Dokovacie stanice :

 • Centrum mesta Šamorín – pri obchodnom dome
 • Autobusová stanica Šamorín
 • X-BIONIC® HOTEL
 • x-bionic® aquatic sphere
 • Farrier’s Restaurant
 • Hotel Kormorán

Presné umiestnenie dokovacích staníc nájdete priamo v aplikácii X-BIKE.

Stačí už iba zalistovať v našej pestrej ponuke cyklotrás a môžete vyraziť za nezabudnuteľnými zážitkami do okolia Dunaja.