skrolujte nižšie

Zriadenie Karanténneho centra pre vrcholový šport 

Zabezpečenie kontinuity bezpečnej športovej prípravy rešpektujúc sprísnený režim v súvislosti s bojom proti šíreniu koronavírusu COVID-19

Vzhľadom na sprísnené opatrenia, ktoré prijíma Vláda Slovenskej republiky v rámci riešenia komplikovanej situácie pandémie koronavírusu COVID-19, bolo našou snahou od úvodu prvej vlny plošných opatrení a usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR iniciovať spoločne so Slovenským olympijským a športovým výborom (ďalej tiež „SOŠV“) a zástupcami jednotlivých športových zväzov, hľadanie riešenia problémov pri zabezpečení prípravy vrcholových športovcov a poskytnúť príležitosť trénovať v rámci hermeticky uzatvoreného tréningového centra.

Všetci so znepokojením vnímame komplikovanú situáciu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 a ochorenia COVID-19. Tá v posledných mesiacoch spôsobila nielen mäsové rušenie športových súťaží, vrátane posunu termínu olympijských hier, ale aj skomplikovala prípravu slovenských športovcov na kvalifikačné podujatia, či priamo na olympijské hry.

Slovenský olympijský a športový výbor preto v snahe pomôcť primárne tým športovým zväzom, ktorých reprezentanti sa už kvalifikovali na olympijské hry v Tokiu, alebo sa pripravujú na kvalifikačné súťaže, vstúpil už v rámci prvej vlny pandémie koronavírusu do rokovania s Olympijským tréningovým centrom x-bionic® sphere v Šamoríne (ďalej tiež „OTC“), ktoré disponuje jedinečnými tréningovými podmienkami pre viacero olympijských športov. Z tejto spoločnej iniciatívy vzišiel spracovaný návrh riešenia vzniknutých problémov s prípravou športovcov v prípade plošných opatrení a obmedzení v rámci služieb ubytovacích a stravovacích zariadení, ako aj limitácie prístupu na športoviská.

Vďaka tejto spoločnej iniciatíve bude od 19.11.2020 v Šamoríne zriadené Karanténne centrum vrcholového športu s cieľom pomôcť slovenskému športu a zabezpečiť kontinuitu športovej prípravy. Štatút Karanténneho centra pre vrcholový šport bol podporený štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR pre šport, Ivanom Husárom, ako aj splnomocnencom vlády SR pre mládež a šport, Karolom Kučerom, a bol schválený Ústredným krízovým štábom, rešpektujúc sprísnený režim v súvislosti s bojom proti šíreniu koronavírusu COVID-19.

V areáli bude vytvorená bezpečná a kontrolovaná zóna na ubytovanie, stravovanie i športovú prípravu rešpektujúc mimoriadne bezpečnostné a hygienické opatrenia. Súčasťou opatrení je aj karanténny ubytovací pavilón, kontrolovaný a limitovaný vstup na športoviská. Všetci, ktorí sa budú pohybovať v hermeticky uzavretom priestore Olympijského tréningového centra sa povinne podrobia testom RT-PCR na ochorenie COVID-19.

Režim fungovania karanténneho centra pre vrcholový šport vychádza z platných rozhodnutí, režimových opatrenia a usmernení tak, aby bol v súlade s hlavným poslaním verejného zdravotníctva, ktorým je ochrana a podpora verejného zdravia.

Požiadavka zriadiť karanténne centrum pre vrcholový šport vyplynula z kontextu opakovaných požiadaviek športových zväzov a športovcov, z ktorých množstvo ešte len zabojuje o olympijské miestenky a práve toto obdobie je na zabezpečenie kvalitnej a nerušenej prípravy kľúčové.

Mail: karantennecentrum@x-bionicsphere.com

Kontakt: +421 31 32 62 000

 

Pre stiahnutie dokumentu kliknite na ikonu nižšie.

Sprísnený režim fungovania Cenník služieb